Privacy verklaring

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

Notariskantoor Endendijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de strategie en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Notariskantoor Endendijk, haar cliënten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Notariskantoor Endendijk samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Notariskantoor Endendijk en samenwerkende partners.

Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt. Informatie kunt u ook per e-mail, SMS of ander medium ontvangen. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven emailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap. Met betrekking tot informatie verkregen van Notariskantoor Endendijk kunt u bellen met 0546-671111, een brief sturen naar Postbus 70, 7670 AB Den Ham, of een e-mail sturen via onze website [email protected] Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Notariskantoor Endendijk te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat Notariskantoor Endendijk uw persoonsgegevens (laten) gebruiken voor credit scoring en Notariskantoor Endendijk informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR. Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Notariskantoor Endendijk gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Notariskantoor Endendijk mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening. Notariskantoor Endendijk gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Notariskantoor Endendijk als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u, op basis van uw surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen buiten de website van Notariskantoor Endendijk. Er bestaan verschillende soorten cookies. Onderaan dit privacy statement is een overzicht waarin de gebruikte cookies worden opgesomd, wie het cookie plaatst (Notariskantoor Endendijk of een derde), het doel van het betreffende cookie, de bewaartermijn en de gevolgen van het niet accepteren van het betreffende cookie. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiligde server

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat

onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Notariskantoor Endendijk, Postbus 70, 7670 AB Den Ham.

Geplaatste cookies

Op de website van notaris-endendijk.nl worden de volgende cookies geplaatst:
Google: Het Bijhouden van de surf gedrag om zo de website te optimaliseren
AddThis: Het bijhouden van het Social Media surfgedrag om zo de website te optimaliseren en een beeld te krijgen van de bezoekers van notaris-endendijk.nl en hun interesses.